Lägga klinker för hand

  • 16 Apr, 2023

Lägga klinker

Att lägga klinker för hand är en utmanande men belönande uppgift. Klinkerplattor ger en personlig och unik touch till ditt hem och att göra jobbet själv är ett bra sätt att spara pengar. Här går vi på din bygghandel online igenom hur du själv kan lägga klinker.

Material när du ska lägga klinker

Först måste du se till att du har alla nödvändiga verktyg och material. Du behöver klinkerplattor, en kakelskärare eller kakel såg, en gummiskrapa, en tandad spackel, fogmassa, fogverktyg, och en fogsvamp. Se till att du har tillräckligt med klinkerplattor för att täcka hela golvytan plus extra i fall du behöver ersätta en platta.

Förbered golvytan för klinkerplattorna

Innan du börjar lägga klinker måste du förbereda golvytan. Se till att det är rent och jämnt och applicera en primer om det behövs. Se också till att golvet är torrt och inte fuktigt.

Börja sedan lägga klinker längs med en linjal eller ett spår du har ritat på golvet. Använd en tandad spackel för att applicera ett tunt lager av lim på golvet där du kommer att lägga klinkerplattan. Tryck sedan fast klinkerplattan i limmet och se till att den sitter på plats. Fortsätt att lägga klinkerplattor längs linjalen tills du når slutet av rummet.

När du har lagt de första klinkerplattorna, se till att de är jämnt fördelade och att fogarna mellan plattorna är lika breda. Använd en gummiskrapa för att jämna ut fogarna och ta bort eventuellt överflödigt lim. Fortsätt sedan att lägga klinkerplattor tills du når hörnen och andra svåråtkomliga områden.

När du har lagt alla klinkerplattor och limmet har torkat, kan du börja foga fogarna mellan plattorna. Applicera fogmassan med ett fogverktyg och se till att det täcker alla fogar. Torka sedan bort överflödig fogmassa med en fogsvamp och låt det torka enligt tillverkarens instruktioner.

När fogmassan har torkat, kan du ta bort eventuella rester på klinkerplattorna med en trasa och vatten. Låt sedan golvet torka helt innan du går på det.

Skydda knän och händer vid klinkersättning

Att lägga klinker för hand kan ta tid och kräva tålamod och skicklighet. Men när du har avslutat processen kommer du att ha ett vackert och hållbart golv som kan hålla länge. Att lägga klinker är fyskiskt krävande, om du upplever smärta i handlederna kan ett handledsskydd avlasta och ge bra stöd. Tänk även på att använda robusta kläder och att skydda ögonen om du använder en kakaleskärare.